רשת המובילים

אורי גיל

מנכ"ל

ג'וינט ישראל

אורי גיל

צוות

LinkedIn