רשת המובילים

Ilana Shribman

Deputy to the Director General of Social Security Authority

אילנה שרייבמן

משנה למנכ"ל וראש מינהל הגמלאות

המוסד לביטוח לאומי

050-6285030

אילנה שרייבמן

מחזור ממשלתי א'

Ilana has served as deputy to the director general of Social Security since 2014, in addition to her role as deputy director and head of the Benefits Division since 2004. She led the dissemination of the Israeli social security's new service concept and the upgrade of social security's client-centered computer systems, while promoting many digital developments that improved services to citizens. Ilana is responsible for the call center, the internet, service centers, and professional departments in the Benefits Division.

Ilana also serves as a member of the Institute's directorate and is a partner in policymaking in all its activity areas. She serves as chairperson of two of the Institute's funds that promote the development of services in the community: The Fund for the Development of Services for the Disabled, and the Fund for the Advancement of Children at Risk. She also represents the Institute in government and public forums.

Ilana began her career as a Social Security clerk and was promoted from all her management positions prior to reaching her current role. Between the years 1995-2004 Ilana served as director of Social Security branches in Hadera and Ramat Gan. Among her varied areas of activity, she was chairperson of the Production Council of the Social Security Institute, and chairperson of the Steering Committee for Advancing the Status of Women.

For over ten years Ilana was on the executive board of JDC-Ashelim for care of children at risk, and also served as a member of the board of the "Center for Professional Training at the Loewenstein Hospital" and of the "Israel Women's Network".

Ilana has an MA in Public Administration from Harvard, which she did in the context of the Wexner Foundation's Program for Leadership Development in Public Service, and a BA in Psychology and Philosophy from Tel Aviv University.

אילנה משמשת כמשנה למנכ"ל משנת 2014 בנוסף לתפקידה כסמנכ"ל וראש מינהל גמלאות משנת 2004. במסגרת זו, מובילה את הטמעת תפיסת השירות החדשה שגובשה בביטוח הלאומי ומובילה את פרוייקט מחשוב מחדש של מערכות המחשוב ביטוח לאומי מצד הלקוחות ('פרוייקט תבל') לצד קידום פיתוחים דיגיטליים רבים לשיפור השירות לאזרח. אילנה אחראית על המוקד הטלפוני, האינטרנט, מרכזי השירות והמחלקות המקצועיות בגמלאות.

במסגרת תפקידה אילנה גם משמשת חברה במינהלת המוסד ושותפה בקביעת מדיניות בכל תחומי הפעילות. אילנה משמשת יו"ר שתי קרנות של המוסד הפועלות לפיתוח שירותים בקהילה: הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן לקידום ילדים בסיכון; ומייצגת את המוסד בפורומים ממשלתיים וציבוריים.

אילנה החלה דרכה כפקידה בביטוח הלאומי וקודמה בכל תפקידי הניהול עד לתפקידה הנוכחי. בשנים 1995- 2004 שימשה אילנה כמנהלת סניפי הביטוח הלאומי בחדרה וברמת גן. בין תחומי פעילותה השונים הייתה יו"ר מועצת הייצור של המוסד לבטל"א, ויו"ר ועדת ההיגוי לקידום מעמד האישה.

למעלה מעשר שנים חברה אילנה בהנהלה ארגון "אשלים"- ג'וינט לטיפול בילדים בסיכון, ושימשה גם כחברת בהנהלת ה"מרכז להכשרה מקצועית בבית לוינשטיין", וב"שדולת הנשים בישראל".

לאילנה תואר שני במנהל ציבורי באוניברסיטת Harvard בוסטון, ארה"ב, במסגרת "קרן Wexner" לפיתוח מנהיגות בשרות הציבורי ותואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת Harvard בוסטון, ארה"ב, במסגרת "קרן ווקסנר" לפיתוח מנהיגות בשרות הציבורי .

LinkedIn