רשת המובילים

Eyal Zandberg

Head of Public Law in the Consulting and Legislation Department, Ministry of Justice

איל זנדברג

ראש תחום משפט ציבורי, מחלקת היעוץ והחקיקה

משרד המשפטים

050-6233583

איל זנדברג

מחזור ממשלתי א'

Since 2008, Eyal serves as head of Public Law in the Consulting and Legislation Department of the Justice Ministry. In this capacity, Eyal serves as a member of the High Archival Council, of the Council for Protection of Privacy and of the Public Council for Statistics.

In 2006-2008 Eyal was in charge of constitutional matters in the Knesset's legal office. In this context, he coordinated the "Constitution with a Broad Consensus" project and was legal consultant to the staff of the Constitution, Statute and Law Committee. This followed his having served as special assistant to the Legal Counsel and legal assistant in the Consulting and Legislation Department in the Justice Ministry.

In parallel, Eyal is an adjunct lecturer in Haifa University's law school, and is a member of the "Mishpatim" journal.

Eyal has a Masters degree in Public Administration from Harvard in the United States, and a Masters degree in law from Oxford University in England. Eyal also has a BA with distinction in Law and Psychology from the Hebrew University. Eyal is a graduate of the Management Development Program of the Tel Aviv University School of Management.

החל משנת 2008 משמש איל ראש תחום משפט ציבורי במחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. כחלק מתפקידו זה איל משמש חבר מועצת הארכיונית העליונה, חבר מועצת הגנת הפרטיות וחבר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה.

בין השנים 2008-2006 שימש איל ממונה על עניינים חוקתיים בלשכה המשפטית של הכנסת. במסגרת זו ריכז את פרויקט "חוקה בהסכמה רחבה" והיה יועץ משפטי בצוות וועדת החוקה, חוק ומשפט, זאת לאחר שמילא תפקיד של עוזר מיוחד ליועצת המשפטית ועוזר משפטי במחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

במקביל לעיסוקיו אלה, היה איל מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה וחבר כתב העת "משפטים".

לאייל תואר שני במנהל ציבורי מטעם אוניברסיטת הרווארד בארה"ב, ותואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת אוקספורד באנגליה. כמו כן, לאיל תואר ראשון במשפטים ופסיכולוגיה בהצטיינות מטעם האוניברסיטה העברית. איל בוגר תכנית לפיתוח מנהלים מהפקולטה למנהל באוניברסיטת תל-אביב.

LinkedIn