רשת המובילים

Eitan Cohen

Director of Budgeting, Development and Supervision of Local Authorities and Director of the “Payments Team” at the Ministry of the Interior

איתן כהן

רפרנט תקצוב, בקרה ופיתוח במינהל לשלטון מקומי

משרד הפנים

‪0543273133‬

איתן כהן

מחזור מוניציפלי ב'

Since May 2017, Eitan has been serving as director of the development and payment team at the Ministry of Interior. As part of his position Eitan heads a unit of the Ministry of the Interior's Budget Division, whose role is to budget, pay and supervise all the payments made to the local authorities in the amount of over NIS 1 billion. Eitan manages a complex budget, leads economic projects and prepares models for the distribution of hundreds of millions of shekels. In order to streamline budgeting processes for the local authorities, he coordinates and analyzes budgetary data and maintains ongoing contact with government officials and local authority mayors.

Between 2014-2015, Eitan was VP and Director of Strategy and Development for a US startup company (Student Storage Logistics). As part of this position, he was responsible for the development and management of the multi-year work plan and guidaed the managerial level in business strategy. Eitan established a business-economic project in various institutions and tripled the company's financial turnover during his tenure.

Prior to that, he worked in the Prime Minister's Office and volunteered in Casablanca, Morocco. In addition, Eitan worked at the Strategic Communications Office in Washington, DC. Where he wrote and edited works on a variety of topics.

Eitan has a MA in International Relations from the Hebrew University, specializing in political economy and a combined BA from Swartmore University, United States, in Economics and Political Science.

ממאי 2017 משמש איתן כמנהל צוות הפיתוח והתשלומים במשרד הפנים. במסגרת תפקיד זה עומד איתן בראש יחידה של אגף התקציבים של משרד הפנים אשר תפקידה לתקצב, לשלם ולבקר את כלל התשלומים אשר מבוצעים לרשויות המקומיות בהיקף של מעל מיליארד ש"ח. איתן מנהל תקציב מורכב, מוביל פרויקטים כלכליים ומכין מודלים לחלוקת מאות מיליוני שקלים. כמו כן, על מנת לייעל תהליכי תקצוב לרשויות המקומיות, איתן מרכז ומנתח נתונים תקציביים ועומד בקשר שוטף מול גורמים ממשלתיים וראשי רשויות.

בין השנים 2014-2015 היה איתן סמנכ"ל ומנהל אגף אסטרטגיה ופיתוח של חברת סטארט-אפ בארה"ב (Student Storage Logistics). במסגרת תפקיד זה היה אחראי על פיתוח וניהול של תכנית העבודה הרב שנתית ומתן הנחיות לדרג הניהולי באסטרטגיה עסקית. איתן הקים פרויקט עסקי-כלכלי במוסדות ובגופים שונים ושילש את המחזור הכספי של החברה בתקופתו.

קודם לכן, עבד במשרד ראש הממשלה והתנדב בקזבלנקה, מרוקו. כמו כן, עבד איתן במשרד לענייני תקשורת אסטרטגית בוושינגטון, די.סי. שם חיבר וערך עבודות במגוון נושאים.

לאיתן תואר שני ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, עם התמחות בכלכלה פוליטית, ותואר ראשון משולב מאוניברסיטת סוורט'מור שבארצות-הברית בכלכלה ומדעי המדינה.

LinkedIn