רשת המובילים

אלה ברק

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

052-2249911

אלה ברק

צוות

LinkedIn