רשת המובילים

Alon Ofir

Deputy Director of the Computer and Information Systems Department

Netanya Municipality

אלון אופיר

ס. מנהל אגף מערכות מידע

עיריית נתניה

052-3222870

אלון אופיר

מחזור מוניציפלי א'

Alon is Deputy Director of the Computer and Information Systems Department, coordinating Smart City endeavors and directing the Netanya Municipality's Digital Services. Alon leads and accompanies the master plan for Netanya's Smart City, including integration and implementation of smart city systems in collaboration with the various administrations, such as: Fiber optics infrastructures, wireless communication throughout the city, ventures for parking management, transportation command and control centers, a municipal content management system (CMS) , a customer relationship management system (CRM) and supporting systems, planning and implementing smart stations, a car-sharing network with electric cars, a unified control center as a System of Systems, and more.

Alon also directs Netanya's Municipal Digital Service, the digital communication channels, and promotion of the use of digital means for service provision to residents by disseminating new technologies. In addition, Alon directs the Internet and Digital project in the Laniado Medical Center. Alon is married and a father to two children.

Alon's digital vision is to improve and streamline services to residents by means of well-founded information derived from resident involvement and the infrastructure and digital technology that makes it possible.

אלון הוא סגן מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, מרכז תחום עיר חכמה ומנהל השירות הדיגיטלי בעיריית נתניה. אלון עוסק בהובלת וליווי תכנית אב לעיר חכמה בנתניה, תכלול ויישום מערכות עיר חכמה בשיתוף המינהלים השונים, כגון: תשתיות סיבים אופטיים, תקשורת אלחוטית ברחבי העיר, מיזמים לניהול חניה, מערכות שו"ב תחבורה, מערכת CMS עירונית, בחינת מערכת CRM ומערכות תומכות, תכנון ויישום עמדות חכמות, מערך רכבים שיתופיים חשמליים, מרכז בקרה אחוד כ System of Systems ועוד.

בנוסף אלון מנהל את השירות הדיגיטאלי העירוני בעיריית נתניה, את ערוצי התקשורת הדיגיטליים, ואת קידום מתן השרות לתושב באמצעים דיגיטליים - דרך הטמעת טכנולוגיות חדשות. כמו כן, אלון מנהל פרויקט אינטרנט ודיגיטל במרכז רפואי לניאדו. אלון נשוי ואב ל-2.

החזון הדיגיטלי של אלון הוא שיפור וייעול השירות לתושב באמצעות מידע מבוסס כנגזרת ממעורבות תושבים וטכנולוגיה תשתיתית ודיגיטלית המאפשרת זאת.

LinkedIn