רשת המובילים

Anna Lifshits Agmon

אנה ליפשיץ אגמון

CTO

"קמפוס" ישראל דיגיטלית, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית

מחזור ממשלתי ד'

Anna Lifshits Agmon is CTO of Campus-il, the Israeli National Digital Learning Platform.

She is a software development professional with vast experience in backend development, Big Data, statistical analysis, SAP, Java, AWS, GCP, AngularJS, SQL, noSQL, and yesSQL. Previously, Anna was co-founder and CTO of Trailqiest.

Most of all, Anna enjoys tackling any deep and challenging problem out there. She is a passionate creator of great ideas and technology; an expert in creating winning teams that build winning products (in that specific order), always with a smile.

Anna Lifshits Agmon - CTO of Campus-il, the National Digital Learning Platform. Software Development Professional with vast experience in Backend Developement, Big Data , Static Analysis, SAP, Java, AWS, GCP, AngularJS, SQL, noSQL, yesSQL, previously co founder amd CTO in Trailqiest but most of all tackling any deep and challenging problem out there. Passionate creator of great ideas and technology. A total expert in building winning teams that build winning products ( in that specific order ). Always with a smile....

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי