רשת המובילים

Assaf Edry

Deputy Director for Administration and Human Resources

Givatayim Municipality

אסף אדרי

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

עיריית גבעתיים

053-6666648

אסף אדרי

מחזור מוניציפלי א'

Assaf has a Bachelor's Degree in Economics and a Master's Degree in Business Administration.

Assaf worked his way up in the Jerusalem municipality since 1997, from telephone receptionist till director of the Personnel, Finance and Logistics Cluster in the Culture and Liesure Administration, where he managed a budget of about 370 million shekels, and human resources for about 500 workers. Assaf also worked with the Third Sector – cultural institutions, community centers, tourism infrastructures and more. Similarly, Assaf served as Senior Assistant to the Director General of the Municipality over a period of 5 years, representing the Director General in various forums. In parallel, he served as stand-in for the Tourism Director, the Chairman of the Committee for Extending Contracts, and more.

Assaf is a Senior Budget Referent for the Budget Department, responsible for the budgets of the social departments: Education, Welfare, Culture, Sport, etc.

Assaf is 44 years old, in a relationship, and is father to three daughters.

His digital vision is "digitization as a means for the deliberate streaming and accessibility of services, knowledge sharing and streamlining".

אסף בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים. משנת 1997 עבד אסף בעיריית ירושלים, התקדם למספר תפקידים, ממוקדן ועד למנהל אשכול כ"א כספים ולוגיסטיקה במינהל תרבות ופנאי, ניהול תקציב של כ-370 מליון ש"ח, ניהול משאבי אנוש כ-500 עובדים. אסף עבד גם עם המגזר השלישי - מוסדות התרבות, מתנסי"ם, תשתיות תיירות ועוד.

כמן כן, במשך 5 שנים שימש אסף כעוזר בכיר למנכ"ל העירייה, נציג מנכ"ל העירייה בפורומים, ובמקביל שימש כמ"מ מנהל התיירות, יו"ר הוועדה להארכת חוזים והתקשרויות ועוד.

אסף הוא רפרנט תקציבי בכיר אגף תקציבים - ניהול ואחריות על תקציב האגפים החברתיים: חינוך, רווחה, תרבות, ספורט ועוד.

אסף בן 44 בזוגיות ואב לשלוש בנות.

החזון הדיגיטלי של אסף הוא "דיגיטציה כאמצעי להנגשה והזרמה יזומה של שירותים, שיתוף ידע והתייעלות."

LinkedIn