רשת המובילים

אשר דולב

סגן לכלכלה ויישום

המשרד לשוויון חברתי, מטה ישראל דיגיטלית

צוות

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי