רשת המובילים

אשר דולב

סגן לכלכלה ויישום

המשרד לשוויון חברתי, מטה ישראל דיגיטלית

050-6208132

אשר דולב

צוות

LinkedIn