רשת המובילים

Eti Samama

Director of the Department for Medical Technologies Policy, Health Ministry

אתי סממה

ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות

משרד הבריאות

050-6242368

אתי סממה

מחזור ממשלתי ב'

Eti is Director of the Medical Technologies Policy Department in the Health Ministry, after having served as Ombudsman for the National Health Insurance Law and as a member of the Public Committee for the Basket of Health Services ("The Medication Basket") between 2007-2012. She is a member of the National Council for Digital Health.

She has a doctorate in Health Systems Management, a Master's Degree (with distinction) in Social Work, and a Bachelor's Degree in Nursing with extra training in Intensive Care. Her Master's and Doctoral Dissertations dealt with the issue of surrogate motherhood in Israel.

As one responsible for charting policy for the health system's adoption of medical technologies, on the one hand, and as a representative of the person-focused medicine, on the other, Eti sees the special value that digitalization of information and services has for the public - while at the same time monitoring the use of technologies and their outcomes for improving Precision Medicine, maximizing health outcomes, preventing illness and promoting the health of Israel's residents. The pooling of the vast quantities of information accumulating in these areas, and making them transparent and accessible to the public, has the potential to promote medicine, the economy, and equality while creating personalized and accessible health services that reflect an optimal utilization of resources.

אתי סממה

ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות, כיהנה כנציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחברת הועדה הציבורית לסל שירותי הבריאות ("סל התרופות") בשנים 2007-2012.

בעלת תואר שלישי בניהול מערכות בריאות , תואר שני בעבודה סוציאלית (בהצטיינות יתרה) ותואר ראשון בסיעוד עם הכשרה על בסיסית בטיפול נמרץ. עבודות התיזה והדוקטורט עוסקות בנושא הפונדקאות בישראל. חברה במועצה הלאומית לבריאות דיגיטלית.

כממונה על התוויית מדיניות בתחום אימוץ טכנולוגיות רפואיות חדשות במערכת הבריאות מחד וכמייצגת את האדם כמטופל במרכז מאידך, רואה את הערך המיוחד שיש לדיגיטליות של מידע ושירותים לציבור, תוך מעקב אחר שימוש בטכנולוגיות ותוצאותיהם לטובת טיוב הטיפול המדויק בחולים (Precision Medicine ), מיקסום תוצאי הבריאות, מניעת מחלות וקידום בריאות של תושבי ישראל. לאיגום המידע בהיקף אדיר שמצטבר בתחומים אלו והנגשתו בשקיפות לציבור יש ערך מקצועי, מחקרי, כלכלי ופוטנציאל לקידום הרפואה, הכלכלה והשוויון תוך יצירת שירותי בריאות מותאמים, נגישים והמשקפים את הניצול המיטבי של משאבים.

LinkedIn