רשת המובילים

Ben Zion Feigelson

בנצי פיגלסון

סגן האפוטרופסה הכללית

מחזור ממשלתי ד'

Ben Zion Feigelson is currently Deputy Administrator General and Official Receiver at the Ministry of Justice.

In addition, he serves on various public committees, including the Committee for distributing funds awarded as relief in class actions.

He has bachelor's and master's degrees in Law. In the past he served as chair of the Bar-Ilan University Student Union.

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים, מאוניברסיטת בר אילן. מכהן כסגן האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית.
בנוסף, מכהן בוועדת ציבוריות שונות. שימשתי בעבר כיושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן.

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי