רשת המובילים

Gila Ben Har

Director General, the Center for Educational Technology (Matach)

גילה בן הר

מנכ"לית

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

054-6646899

גילה בן הר

מחזור ממשלתי א'

Since 2004, Gila serves as director general of the Center for Educational Technology (Matach). Matach is an NGO that has worked for four decades to promote education in Israel. It invests considerable resources to realize its social mission: promoting achievements and nurturing excellence in the 21st century, creating equal opportunities for all of Israel's children, preserving and reviving of Jewish cultural assets, and promoting the values of democracy in the information age. Matach's vision is to provide all Israeli students with an opportunity to study in a learning environment rich in high-quality content, one that will put them at the forefront of knowledge and prepare them for the 21st century as citizens who are productive, value-led and socially involved.

Between the years 2000-2014, Gila was director of the Tel Aviv-Yafo Municipality's Education, Culture and Sports Administration, where she was responsible for developing and implementing municipal and national policy in the areas of education, community, sports and culture. In the years 1998-2000, she directed the Mandel School for Educational Leadership's special programs for the training of senior staff in Israel's public sector (in the areas of society, welfare, absorption, and education).

Prior to this, Gila performed many positions in education, including: deputy director of the Mandel School for Educational Leadership, dean of the school's fellows, director of the Zikhron Ya'akov Education Department, pedagogical coordinator in the Ramat Hasharon Education Department, trainer of student teachers in the early childhood education track in the Levinsky College, and more.

Gila has a BA and MA in Education from Bar Ilan University and Las Americas University in Mexico, specializing in "Didactic Pedagogical Education" combined with "Educational Management" and "Technology in Education".

Gila is a graduate of a School for Educational Leadership program for training of senior educational leaders, and has a Teacher's Certificate.

משנת 2004 משמשת גילה מנכ"לית מט"ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית. מט"ח הוא מלכ"ר הפועל מזה ארבעה עשורים לקידום החינוך בישראל. מטח משקיע משאבים רבים במימוש שליחותו החברתית: קידום הישגים וטיפוח מצוינות במאה ה-21, יצירת הזדמנויות שוות לכל ילדי ישראל, שימור והחייאה של נכסי תרבות ישראל וקידום ערכי הדמוקרטיה בעידן המידע. החזון של מטח הוא להעניק לכל תלמידי ישראל הזדמנות ללמוד בסביבת למידה עשירה בתוכן איכותי, שתציב אותם בחזית הידע ותכין אותם למאה ה-21 כאזרחים תורמים מבחינה יצרנית, ערכית וחברתית.

בין השנים 2004-2000 הייתה גילה מנהלת מינהל החינוך התרבות והספורט בעירית תל אביב – יפו, שם הייתה אחראית על פיתוח ויישום מדיניות עירונית וממלכתית בתחומי חינוך, קהילה, ספורט ותרבות. בשנים 2000-1998 ניהלה גילה את היחידה לתכניות מיוחדות בבית הספר למנהיגות חינוכית (מנדל) ועסקה בין היתר בהכשרת הסגל בכיר במינהל הציבורי בישראל (בתחומי חברה, רווחה, קליטה, חינוך).

עוד קודם לכן מילאה גילה שורה ארוכה של תפקידי חינוך, ביניהם: סגנית מנהל ביה"ס למנהיגות חינוכית (מנדל), דיקן עמיתי ביה"ס, מנהלת מחלקת החינוך בזיכרון יעקב, ריכוז פדגוגי באגף החינוך במועצה המקומית ברמת השרון, הכשרת פרחי הוראה במסלול הגיל הרך במכללת לוינסקי ועוד.

לגילה תואר ראשון ושני בחינוך עם התמחות ב"חינוך פדגוגי דידקטי" בשילוב עם לימודי "מינהל החינוך" וטכנולוגיה בחינוך מטעם אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת LAS AMERICAS במקסיקו.

גילה בוגרת תכנית הכשרת מנהיגות חינוכית בכירה בבית הספר למנהיגות חינוכית ובעלת תעודת הוראה.

LinkedIn