רשת המובילים

Dov Berry

Head of Infrastructures at Eshel, JDC-Israel

דב בארי

ראש תחום התשתיות

אש"ל, ג'וינט ישראל

050-6207102

דב בארי

מחזור ממשלתי א'

Since 2014, Dov serves as head of Infrastructures at Eshel, the Association for the Planning and Development of Services for the Elderly, JDC-Israel. Eshel is an organization that promotes policy and the development of social services for the elderly in Israel. In his position, Dov is responsible for managing the various kinds of programs and projects developed by the organization, such as homes for the elderly, day centers, employment and technology, as well as for developing, advancing and initiating future programs.

Prior to this, Dov worked in the Finance Ministry in the Budget Division, first as a referent for Social Security and Welfare and then as coordinator of the Social Security, Welfare and Absorption Area. In this position, he developed and led economic-social policy, streamlined public services, represented the Budget Division and the Finance Ministry in deliberations in formal settings such as Knesset committees and government meetings, and provided ongoing accompaniment of the budgets of the various ministries for which his department was responsible.

Dov has a BA in Economics and History from the Hebrew University.

החל משנת 2014 משמש דב ראש תחום תשתיות באשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן, ג'וינט ישראל. אשל הינו גוף העוסק בקידום מדיניות ופיתוח מערך השירותים החברתיים בישראל למען הזקן. במסגרת תפקידו אחראי דב על ניהול התכניות והפרויקטים המפותחים על ידי הארגון בנושאים שונים כבתי אבות, מרכזי יום, תעסוקה וטכנולוגיה וכן פיתוח, קידום ויזמות של תכניות עתידיות.

לפני כן, בין השנים 2014-2008 עבד דב במשרד האוצר באגף התקציבים. תחילה כרפרנט ביטוח לאומי ורווחה ובהמשך כרכז תחום ביטוח לאומי, רווחה וקליטה. במסגרת תפקידו, עסק בגיבוש והובלת מדיניות בתחום הכלכלי-חברתי וייעול מתן השירות הציבורי, ייצוג אגף התקציבים ומשרד האוצר בדיונים מול גופים רשמיים כוועדות הכנסת וישיבות ממשלה וליווי שוטף של תקציבי המשרדים השונים שהיו תחת אחריות מחלקתו.

לדב תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה מהאוניברסיטה העברית.

LinkedIn