רשת המובילים

David Bavli

Deputy Comptroller of the Banks, and Director of the Department of Technology and Innovation in Oversight of the Banks, Bank of Israel

דודי בבלי

ראש אגף טכנולוגיה וחדשנות וסגן המפקחת על הבנקים

בנק ישראל

מחזור ממשלתי ב'

David is currently the Bank of Israel's Deputy Comptroller of the Banks, and Director of the Department of Technology and Innovation in Oversight of the Banks.

He has a Masters' Degree with distinction from the Hebrew University.

Prior to this position, David served as Deputy Director of Technological Risks Management in oversight of the banks, worked in commercial banks and in consulting companies, and began his technological career in the 8200 Unit.

דודי בבלי

דודי בבלי הינו רו"ח עם תואר שני במנע"ס בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית. מכהן כיום כסגן המפקחת על הבנקים ומנהל אגף טכנולוגיה וחדשנות בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל. לפני כן שימש כסגן מנהל יחידת ניהול סיכונים טכנולוגיים בפיקוח על הבנקים, בעבר עבד בבנקים מסחריים ובחברות ייעוץ ואת דרכו הטכנולוגית התחיל ביחידת 8200. החזון הדיגיטלי שלו לתמוך ולקדם את העיצוב הדיגיטלי של עולם הבנקאות והפיננסיים באופן שהופך את השירותים ליעילים, פשוטים ונגישים לטובת כלל הלקוחות.

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי