רשת המובילים

David Mizrachi

Economist, Israel Land Authority

דוד מזרחי

כלכלן רשות מקרקעי ישראל וסמנכל מינהל משאבי אנוש

רשות מקרקעי ישראל

050-6208191

דוד מזרחי

מחזור ממשלתי ב'

David's first job in the public service was as a referent in the Accountant General's staff, after which he was appointed Deputy Accountant in the Israel Lands Administration. After the Administration's reform, he went on to serve as the Israel Land Authority's economist, a position he holds to this day.

David has a Bachelor's and Master's Degree in Economics, and will soon receive his Master's Degree in Law.

In his ongoing work, David is party to processes at the heart of the Administration's business activity, including use of different information systems based platforms for increasing the efficiency of Administration work. He is committed to making the Israel Lands Administration into a highly efficient governmental business organization, and this especially requires efficient and appropriate use of information systems.

דוד מזרחי

כלכן רשות מקרקעי ישראל. בעל תואר ראשון ושני בכלכלה צריך לקלבל בימים הקרובים זכאות לתואר שני במשפטים.

בתפקידו הראשון בשירות הציבורי שימש כרפרנט במטה החשכ"ל ולאחר מכן מונה לסגן חשב במינהל מקרקעי ישראל. לאחר הרפורמה במינהל עבר לשמש ככלכלן של רשות מקרקעי ישראל, תפקיד אותו הוא ממלא עד כה. במסגרת העבודה השוטפת דוד שותף לתהליכים הנמצאים בליבת העשייה העסקית של הרשות ובכלל זה שימוש בפלטפורמות שונות המתבססות על מערכות מידע לצורך הגברת היעילות בעבודת הרשות. מבחינתו, רשות מקרקעי ישראל כגוף עסקי ממשלתי מחוייבת לעבוד בייעילות הגבוה ביותר, אחת המשמעויות העיקריות היא שימוש יעיל ונכון במערכות מידע. נשוי ואב לשולשה גר במושב אדרת שבעמק האלה.

LinkedIn