רשת המובילים

דורית ציוני

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

058-7720661

דורית ציוני

צוות

LinkedIn