רשת המובילים

Dina Barulfan

Deputy Director General

Ashdod Municipality

דינה בר אולפן

משנה למנכ"ל

עיריית אשדוד

053-7506555

דינה בר אולפן

מחזור מוניציפלי א'

Dina is an organizational consultant with a Master's Degree in Labor Studies in the Tel Aviv University Organizational Behavior and Human Resources track, and a Bachelor's Degree is Social Sciences from Bar Ilan University.

Dina has worked for 23 years in the Ashdod Municipality. She began her work there as assistant to the Director General. Between 2002-2011 she served as Deputy Director for General Administration. Since 2011 she serves as Vice Director of the Ashdod Municipality, in charge of General Administration – units that provide mostly intra-organizational services in the municipal system.

In addition, for over ten years Dina has served voluntarily as Director General of the Ashdod Foundation – the organization in charge of fundraising from foundations and private donors for the benefit of the city's advancement and development.

Dina is married and is mother to five children.

Dina's digital vision is to make whatever improves quality of life and wellbeing accessible to municipal workers, to Ashdod residents, and to the businesses operating in the city.

דינה יועצת ארגונית בעלת תואר שני בלימודי עבודה במסלול התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת בר אילן.

דינה עובדת עיריית אשדוד מזה 23 שנים. היא התחילה את עבודתה ברשות כעוזרת מנכ"ל. מ-2011 משמשת כמשנה למנכ"ל עיריית אשדוד, מופקדת על המינהל הכללי - יחידות המעניקות בעיקרן שירות פנים ארגוני במערכת העירונית. כמו כן משמשת דינה כראש הסגל של ראש העיר. בין 2002 ל-2011 שימשה כסמנכ"ל מינהל כללי בעירייה.

בנוסף, למעלה מעשור משמשת דינה בהתנדבות כמנכ"ל קרן אשדוד - הגוף המופקד על גיוס משאבים מקרונות ותורמים פרטיים לטובת קידום ופיתוח העיר. דינה נשואה ואמא ל-3.

החזון הדיגיטלי של דינה הוא להנגיש לעובדי העיריה ולתושבי אשדוד והעסקים הפועלים בתחומה את כל האפשרויות לשיפור איכות חייהם ורווחתם.

LinkedIn