רשת המובילים

Dan Lahav

Deputy Director for Internal, Planning and Development Affairs

Prime Minister's Office

דן להב

סגן מנהל ישראל דיגיטלית. פנים, ערים חכמות ואוכלוסין

ישראל דיגיטלית

050-6201948

דן להב

מחזור מוניציפלי א'

Dan worked in the past in the Knesset (head of the legal desk in the Research Center), in HP (Director of Strategic Planning), in Scitex (Reliability Lab of the Development Department), and in a legal office.

Today Dan serves as Deputy Director of the Prime Minister's Office, Director of the Department for Internal, Planning and Development Affairs that is responsible for the connection between the prime minister and the local authorities.

Dan enjoys technology, government and history. When he has time, he rows a boat on the Yarkon river. He knows all the episodes on the series Yes Minister by heart.

Dan's digital visions is "Smart Cities make Smart GDP and Happy People".

בעבר דן עבד בכנסת (ראש הדסק המשפטי של מרכז המחקר), ב-HP (מנהל תכנון אסטרטגי), בסאיטקס (מעבדת אמינות של מחלקת הפיתוח), ובמשרד עו"ד.

כיום דן משמש כסמנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש אגף פנים, תכנון ופיתוח האחראי לקשר בין ראש הממשלה לבין הרשויות המקומיות.

דן חובב טכנולוגיה, ממשל והיסטוריה. כשיש לו זמן חותר על סירה בנחל הירקון. מכיר את כל פרקי הסדרה יש אדוני השר בעל-פה.

החזון הדיגיטלי של דן הוא "Smart Cities make Smart GDP and Happy People".

LinkedIn