רשת המובילים

Daniel Hahiashvili

דניאל חחיאשוילי

ראש אגף טכנולוגיה וחדשנות

הפיקוח על הבנקים

0506202335‬

דניאל חחיאשוילי

מחזור ממשלתי ד'

Daniel Hahiashvili has served for the past year as head of the Technology and Innovation Division at the Bank of Israel’s Supervisor of Banking. He is responsible for leading technological infrastructure projects in the banking system, foremost of which is open banking. He is also responsible for technology and cybersecurity risk management.

In his previous position, Daniel was chief of staff for the Governor of the Bank of Israel. His duties in this position included management of the Bank headquarters and liaison with external entities (politicians, industry, and media). He has held a number of additional positions in banking supervision in the past, including management positions.

Daniel has a master’s degree in economics and business administration and a BA in economics and law, both with honors from the Hebrew University of Jerusalem. Daniel currently lectures in the MBA program at the Hebrew University, as part of a banking course.

מכהן כיום ובשנה האחרונה כראש אגף טכנולוגיה וחדשנות בפיקוח על הבנקים. אחראי על הובלת פרויקטים תשתיתיים במערכת הבנקאות בנושאי טכנולוגיה, העיקרי שבהם בנקאות פתוחה. כמו כן, אחראי על תחום ניהול סיכוני הטכנולוגיה והסייבר.
תפקידי הקודם היה ראש מטה הנגידה. תפקיד זה כלל ניהול המטה (הנהלת הבנק) וניהול קשר עם גורמי חוץ (פוליטיקאים, תעשייה, תקשורת).
לפני כן, עשיתי מספר תפקידים נוספים בפיקוח על הבנקים, לרבות תפקידי ניהול.
בהשכלתי, בוגר תואר שני בכלכלה ובמנהל עסקים ובוגר תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים, שניהם בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית.
בנוסף, אני מרצה כיום בתוכנית MBA באוניברסיטה העברית, קורס בבנקאות.

LinkedIn