רשת המובילים

Dikla Rozenshtein-Shlomi

Deputy of Emek-Izrael Mifam, Ministry of the Interior

דקלה רוזנשטיין-שלומי

מנהלת מפעם עמק יזרעאל

משרד הפנים

0522254942‬

דקלה רוזנשטיין-שלומי

מחזור מוניציפלי ב'

For the past 9 years, Dikla has served as the deputy of Emek-Izrael Mifam, which is the part of The Ministry of the Interior in Israel. As a major part of her job, Dikla is in charge of organizational development and trainings in local authorities in the region.

At the national level, Dikla is leading the local authorities in to the digital era, to use digital tools and technology to give better service to the residents. She is the manager of the national project (265) which is a platform for sharing knowledge and experience and reducing gaps between local authorities in Israel.

Dikla holds a BA in Psychology from Academic College of Emek Yezreel and MA in Organizational Consultatnt from The College of Management.

מזה 9 שנים שימשה דקלה כסגנית אחראית על מפאם, עמק-ישראל, חלק ממשרד הפנים. כחלק מרכזי מעבודתה, אחראית דקלה על פיתוח ארגוני והדרכה ברשויות המקומיות באזור.

ברמה הלאומית מובילה דקלה את הרשויות המקומיות לעידן הדיגיטלי, להשתמש בכלים דיגיטליים וטכנולוגיה כדי לתת שירות טוב יותר לתושבים. היא מנהלת הפרויקט הלאומי (265) המהווה פלטפורמה לשיתוף ידע וניסיון וצמצום הפערים בין הרשויות המקומיות בישראל.