רשת המובילים

Ziv Horev

Head of Education and Welfare Services Bat Yam Municipality

זיו חורב

סמנכ"לית קהילה, חינוך ורווחה

עיריית בת ים

052-3969655

זיו חורב

מחזור מוניציפלי ג'

Throughout her professional career, she has led unique programs aimed primarily at reducing gaps in Israeli society and promoting equal opportunities. She was director general of Achva Academic College. She led initiatives aimed at making higher education accessible to disadvantaged populations, and today, in Bat Yam,

she is promoting a program aimed at improving the chances of graduates from Bat Yam’s education system to find high status employment; as well as a community plan to increase exhaustion of rights; and programs for the identifying and treating at-risk children, adolescents and youth.

She has a PhD in psychology and an MBA.

זיו סמנכ"לית קהילה, חינוך ורווחה בעיריית בת-ים. לאורך ניסיונה המקצועי הובילה תכניות ייחודיות שעיקרן צמצום הפערים בחברה הישראלית וקידום שוויון הזדמנויות. בעברה הייתה מנכ"לית המכללה האקדמית אחוה. הובילה הנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות מודרות וכיום, בבת ים, מקדמת תכנית שמטרתה לשפר את הסיכוי שלבוגרי מערכת החינוך בעיר בת ים להשתלב בתעסוקה בסטטוס גבוה; תכנית קהילתית להגברת מיצוי זכויות; תכניות לאיתור מניעה וטיפול בילדים, נוער וצעירים בסיכון.

בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה ותואר שני במנהל עסקים.

LinkedIn