רשת המובילים

Hagai Toledano

Director of Community Relations division Government Urban Renewal Authority

חגי טולדנו

מנהל אגף בכיר קשרי קהילה

הרשות להתחדשות עירונית

050-6247499

חגי טולדנו

מחזור מוניציפלי ג'

He served as a research officer in the IDF Intelligence Corps Research Division for about 5 years and then went on to study for a BA in economics and international relations, followed by an MBA, at the Hebrew University of Jerusalem.

In 2009, after graduating, Hagai began working as a professional consultant to the Director General of the Ministry of Construction and Housing, where, among other things, he helped lead the first organizational change undertaken at the Ministry in 30 years.

In 2015, he joined the Urban Renewal Division at the Ministry, as senior director of policy and economics. In this capacity he led the organization of information and knowledge management in the field and initiated the move to establish a network of municipal units that would advance urban renewal processes in each of the local authorities.

The Government Urban Renewal Authority was established at the end of 2017 (in place of the division in the Ministry). Hagai was selected in early 2018 to manage its community relations department, which is responsible for managing a network of 25 local municipal urban renewal administrations, including operating an Monitoring and control process and establishing an knowledge system to assist in the management and control of all urban renewal processes countrywide.

Hagai resides in Tzur Hadassah, is married to Anat and has four children.

חגי מנהל אגף בכיר קשרי קהילה ברשות להתחדשות עירונית.

שירת כקצין מחקר בחטיבת המחקר של חיל המודיעין במשך כ-5 שנים ולאחר מכן המשיך ללימודי תואר ראשון בכלכלה ויחסים בין לאומיים ותואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת 2009, לאחר סיום הלימודים, החל חגי לעבוד כיועץ מקצועי למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שם סייע, בין היתר, בהובלת השינוי הארגוני במשרד, לראשונה מזה 30 שנה.

בשנת 2015 הצטרף לאגף ההתחדשות העירונית במשרד, כמנהל תחום בכיר מדיניות וכלכלה, כאשר במסגרת תפקידו הוביל את הסדרת ניהול המידע והידע בתחום ויזם את המהלך להקמת רשת של יחידות עירוניות שיסייעו לקידום תהליכי ההתחדשות העירונית בכל אחת מהרשויות המקומיות.

בסוף שנת 2017 הוקמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (במקום האגף) ובראשית שנת 2018, נבחר חגי לנהל את אגף קשרי קהילה, האחראי על ניהול רשת של 25 מינהלות מקומיות להתחדשות עירונית, לרבות הפעלת חברת בקרה והקמת מערכת מידע שיסייעו בניהול ובקרת כלל תהליכי ההתחדשות העירונית ברחבי הארץ.

בוגר תואר ראשון בכלכלה ויחסים בין לאומיים ותואר שני במנהל עסקים.

חגי תושב צור הדסה, נשוי לענת ואב ל-4.

LinkedIn