רשת המובילים

Chaim Rosenfeld

Director of Public Inquiries

Alad Municipality

חיים רוזנפלד

מנהל מדור פניות הציבור

עיריית אלעד

052-7150333

חיים רוזנפלד

מחזור מוניציפלי ג'

Prior to joining the Elad Municipality he served as the principal of a number of educational institutions.Chaim had a religious education, is a graduate of an advanced Yeshiva, and lives in Elad.

חיים מנהל מדור פניות הציבור בעיריית אלעד ומרכז את נושא הדיגיטיציה והתקשוב ברשות, לצד היותו מנהל פרויקטים ברשות המקומית.

טרם תפקידו ברשות שימש כמנהל מוסדות חינוך.

בעל השכלה תורנית בוגר ישיבה גבוהה ומתגורר באלעד.

LinkedIn