רשת המובילים

Hanan Paritzki

Senior Director of the Budgeting and Economy Department, Ministry of Welfare and Social Services

חנן פריצקי

מנהל האגף הבכיר לתיקצוב וכלכלה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

050-6223149

חנן פריצקי

מחזור ממשלתי א'

Since 2006, Hanan has served as senior director of the Budgeting and Economy Department of the Ministry of Welfare and Social Services. In this position, Hanan is responsible for the overall budgeting of the ministry – distribution and allocation of the budget to the different units and to the local authorities, development of allocation criteria, pricing of welfare services and monitoring and budgetary oversight. During the years 1993-2006, Hanan was deputy director of the Ministry of Welfare Budgeting Department, and prior to that, between 1990-1993, he served as a budget manager with a focus on issues of pricing, also in the Ministry of Welfare.

Hanan has a BA and MA in Economics and a BA in Political Science, all from the Hebrew University. He is a graduate of the 19th cohort of Executive Education for Senior Leaders of the JDC-Israel Institute for Leadership and Governance, and of a Ruppin College course in financial management.

החל משנת 2006 משמש חנן מנהל אגף בכיר לתקצוב וכלכלה במשרד הרווחה. במסגרת התפקיד אחראי חנן על התקציב הכולל של המשרד- חלוקה והקצאה של התקציב ליחידות השונות ולרשויות המקומיות וגיבוש קריטריונים להקצאה, תמחור שירותי רווחה ובקרה ופיקוח תקציב. בשנים 2006-1993, היה חנן סגן מנהל אגף התקצוב במשרד הרווחה ולפני כן, בשנים 1993-1990 שימש תקציבן בנושאי תמחור, גם כן במשרד הרווחה.

לחנן תואר ראשון ושני בכלכלה ותואר ראשון במדעי המדינה, כולם מטעם האוניברסיטה העברית. חנן בוגר קורס ניהול לסגל הבכיר, מחזור י"ט, של המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל וקורס ניהול כספים של מכללת רופין.

LinkedIn