רשת המובילים

Tal Resheff

Director of the Department of National Planning Institutions and Secretary of the National Council for Planning and Construction, Ministry of Finance

טל רשף

מנהל אגף ועדות תכנון ומזכיר המועצה הארצית לתכנון ובנייה

משרד האוצר

050-6204571

טל רשף

מחזור ממשלתי ב'

From 2006 to the present, Tal works in the Planning Administration (now in the Finance Ministry). Since 2011 he is director of the Department of National Planning Institutions and Secretary of the National Council for Planning and Construction.

He has a Master's Degree in Business Administration (specializing in Marketing and Urban and Regional Planning), and a Bachelor's Degree in Geography, both from the Hebrew University.

Among other things Tall invests a great deal of time and effort in improving work methods in the areas in his jurisdiction, including by means of legislation, regulations, changes of procedure, etc.

His 'ideal digital vision' is one of bringing the governmental communications, computer and digital systems into the future – because technological changes in governmental systems are slow and rigid. Change that begins today by looking at the present, will end up in a future in which it is already obsolete.

טל רשף, בן 38, בעל תואר מוסמך במינהל עסקים (התמחויות בשיווק ובתכנון ערים ואזורים), תואר ראשון בגאוגרפיה, שניהם מהאוניברסיטה העברית. משנת 2006 ועד היום עובד מינהל התכנון (כיום במשרד האוצר). משנת 2011 מנהל אגף מוסדות תכנון ארציים ומזכיר המועצה הארצית לתכנון ולבניה. בין השאר משקיע תשומות זמן ועיסוק רבות בשיפור שיטות העבודה שבתחום עיסוקיו לרבות באמצעי חקיקה, תקנות, שינוי תהליכים וכדומה.

לטעמו 'החזון הדיגיטאלי האידילי' הוא הבאת מערכות התקשורת, מחשוב ודיגיטציה הממשלתיות לעתיד. מדוע לעתיד ולא להווה? כי שינויים טכנולוגיים במערכות הממשלתיות איטיים וקשיחים מאוד. שינוי שיחל היום בראי הווה, יסתיים בעתיד בו הוא כבר לא יהיה עדכני.

LinkedIn