רשת המובילים

יאיר פראנק

ראש רשות התקשוב הממשלתי

רשות התקשוב הממשלתי

050-6117040

יאיר פראנק

צוות

LinkedIn