רשת המובילים

יוני בן פזי

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

054-2203962

יוני בן פזי

צוות

LinkedIn