רשת המובילים

Inon Elroy

Deputy and Acting Executive Director and Head of the "Blue and White" staff, Ministry of Economy

ינון אלרועי

ציר כלכלי, ראש נציגות לחוף המזרחי, ארצות הברית

משרד הכלכלה

050-6290000

ינון אלרועי

מחזור ממשלתי א'

Since 2011, Inon has served in the Economy Ministry as deputy and acting executive director and head of the Blue and White staff. In this position, he works to integrate the different agencies and units dealing with industry and productive services inside and outside of the government. He does this while placing an emphasis on increasing productivity, innovation, and the use of the tools of the ministry for encouraging Israeli producers to engage in competition opposite monopolistic players. Inon works in cooperation with additional ministry agents, the Israel Institute for Innovation and Digital Israel, and promotes environments that advance innovation. In addition, over the last year and a half, Inon has served as the replacement director of the Regional Industry Administration that works in the ministry. In this context, he has advanced an information system that supports GIS and that makes it possible to synchronize information between the Economy Ministry and the Planning Administration and the Israel Lands Authority. Inon also deals with the development and implementation of policies of agencies and units involved in administering and enforcing commerce, while removing obstacles and reducing the cost of living. He coordinates on behalf of the management the formulation of policy and the priorities of the Information System Department in the ministry and promotes a unified ministerial business database.

Inon serves as a member of the Research Committee that helps the office of the Chief Scientist in the Economy Ministry to review and approve requests for research and development grants, is a member of the National Council for Health Innovation, and is a member of the board of directors of the Consumer Council and other bodies. He was recently a member of an inter-ministerial committee for finding a plan for people with Celiac disease, was a member of the Herschkowitz Committee for increasing competition in the cement sector, and has acted to realize the plan approved in government decisions on this topic.

Inon has an MBA from Haifa University, and a BA in Political Science and Geography from the Hebrew University.

Inon is a graduate of the 21st cohort of the Program for Social Policy and Management for Senior Civil Service Staff.

החל משנת 2011 משמש ינון משנה ומ"מ מנכ"ל וראש מטה כחול לבן במשרד הכלכלה. במסגרת זו עוסק בתכלול של גופים ויחידות העוסקות בתחום התעשייה והשירותים היצרניים בממשלה ומחוצה לה. זאת, תוך מתן דגש על הגברת הפריון, החדשנות ושימוש בכלי המשרד לעידוד יצרנים ישראליים להשתלב בתחרות מול שחקנים ריכוזיים. ינון עובד בשיתוף פעולה עם גורמים משרדיים נוספים, המכון הישראלי לחדשנות וישראל דיגיטלית, ופועל לקידום סביבות מקדמות חדשנות. במקביל לתפקידו, ניהל ינון במשך כשנה וחצי במילוי מקום את מינהל אזורי תעשייה הפועל במשרד ובמסגרת זאת, דחף את קידומה של מערכת מידע תומכת GIS והמאפשרת סנכרון מידע בין משרד הכלכלה למינהל התכנון ולרשות מקרקעי ישראל. ינון עוסק גם בגיבוש מדיניות וביישום של גופים ויחידות העוסקות באסדרת המסחר ובאכיפתו, תוך הסרת חסמים והפחתת יוקר המחייה. ינון מרכז מטעם ההנהלה את גיבוש המדיניות וסדרי העדיפויות של אגף מערכות מידע במשרד ומקדם מאגר עסקים אחוד משרדי

ינון משמש כחבר בועדת המחקר המסייעת בידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה לבחון ולאשר בקשות של מפעילים למענקי מו"פ, הינו חבר במועצה הלאומית לחדשנות בתחום הבריאות, הינו חבר הועד המנהל של המועצה לצרכנות וגופים נוספים. לאחרונה היה חבר בצוות בין משרדי למציאת מתווה להקלה על חולי הצליאק ואף היה שותף לועדת הרשקוביץ להגברת התחרותיות בענף המלט ופועל לממש המתווה שאושר בהחלטות הממשלה בנושא

ינון עובד משרד הכלכלה משנת 1997 ומאז כניסתו לשירות שימש במגוון תפקידים הכוללים בין השאר נציג מסחרי בצרפת ובגרמניה, יועץ לשרי התמ"ס ולמנכל.

ינון בעל תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת חיפה, ותואר ראשון במדעי המדינה וגאוגרפיה מטעם האוניברסיטה העברית.

ינון הינו בוגר מחזור כ"א של התוכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשירות המדינה.