רשת המובילים

Yaniv Moshe Achour

Head of the Acre Municipality's Operations and Enforcement Department

יניב אשור

מנכ"ל

עיריית עכו

0526189864‬

יניב אשור

מחזור מוניציפלי ב'

Yaniv has been serving as Head of Operations in the Municipality of Acre since October 2014. As part of his position, Yaniv heads the Operations and Enforcement Division of the Municipal Authority and is responsible for the 13 departments of the Administration, which is responsible for providing municipal services to its residents, while maintaining personal security and public property throughout the city. As part of the city's management policy, special emphasis is placed on providing quality and quick service to residents in every field, and finding effective solutions in the public and common areas, which is not a simple challenge but directly affects the quality of life of the resident.

The integration of the security branch within the framework of the Operations Administration led to the establishment of the 25-member municipal police force and inspectors who operate in conjunction with the city's camera center.

As part of his job Yaniv is responsible for 150 employees.

Between the years 2011-2014 Yaniv served as the security officer in the municipality

And between 1995 and 2008 he served as a police officer in the field of detective and intelligence.

Yaniv holds a MPA in Administration and Public Studies from the University of Haifa and a BA in Criminology and Human Resources from Bar-Ilan University.

מאוקטובר 2014 משמש יניב בתפקיד ר' מינהל תפעול בעיריית עכו. במסגרת תפקידו יניב עומד בראש מערך התפעול והאכיפה ברשות המוניציפאלית ואחראי על 13 מחלקות המינהל אשר ממונה במתן שירותים מוניציפליים לתושביה תוך שמירה על הביטחון האישי והרכוש ברחבי העיר.

כחלק ממדיניות הנהלת העיר ניתן דגש מיוחד למתן שירות מהיר ואיכותי לתושב בכל תחום ומציאת פתרונות אפקטיביים בשטחים הציבוריים והמשותפים, אתגר לא פשוט אך משפיע ישירות על איכות חייו של התושב.

שילוב זרוע הביטחון במסגרת מינהל התפעול הוביל להקמת השיטור העירוני המונה 25 שוטרים ופקחים שפועלים בשילוב מוקד המצלמות בעיר.

במסגרת תפקידו יניב אחראי על 150 עובדים.

בין השנים 2011-2014 יניב שימש כקצין הביטחון בעירייה, ובין השנים 1995-2008 שימש כקצין משטרה בתחום הבילוש והמודיעין.

ליניב תואר שני,MPA, במינהל ומדניות ציבורית מטעם אוניברסיטת חיפה. תואר ראשון בקרימינולוגיה ומשאבי אנוש מטעם אוניברסיטת בר אילן. יניב שימש כקצין במשמר הגבול.

LinkedIn