רשת המובילים

Yaara Ben Shahar Tyk

יערה בן שחר תיק

יועצת משפטית

רשות התקשוב הממשלתי

0506205543‬

יערה בן שחר תיק

מחזור ממשלתי ד'

Yaara Ben Shahar Tyk is currently the general counsel for the Government Computing Authority of the Prime Minister's Office. She oversees two other attorneys, and together they provide legal advice for the Authority and its units. This includes promoting legislation in the digital field, government decisions, overseeing procurement, providing legal opinion on various matter, overseeing lawsuits, handling human resources, and participation in various forums dealing with issues of privacy, artificial intelligence, intellectual property and more.

She has been an attorney since 2005. Previously, she served as a prosecutor in the disciplinary division of the Civil Service Administration and held various positions in the legal bureau of the Prime Minister's Office.

Yaara holds a master’s in Law with a minor in Jewish History from Bar-Ilan University.

She is married and has 4 sweet children. She lives in Kfar Adumim.

מכהנת כיום כיועצת המשפטית של רשות התקשוב הממשלתי במשרד רה"מ. תחתיי ישנם שני עורכי דין, ויחדיו אנחנו מעניקים ייעוץ משפטי לרשות על יחידותיה, הכולל קידום חקיקה בתחומי הדיגיטל, החלטות ממשלה, ליווי הרכש, הכנת חוו"ד שונות, ליווי תביעות, טיפול בענייני כ"א, השתתפות בפורומים שונים, בקשר לנושאי פרטיות, בינה מלאכותית, קניין רוחני ועוד.
אני משמשת כעו"ד החל משנת 2005. כיהנתי כתובעת באגף המשמעת בנש"מ עד 2007 ולאחר מכן בלשכה המשפטית ברה"מ בתפקידים שונים.
בעלת תואר שני במשפטים ותואר משני בתו"י מאונ' בר אילן.
נשואה +4 ( מתוקים:) ומתגוררת בכפר אדומים

LinkedIn