רשת המובילים

Yaffa Yaacov-Bersano

Deputy Director of the Finance Ministry's Mechanized Processing Authority for Software and Technologies, the Tax Authority

יפה יעקב-ברסאנו

סגנית מנהל הטכנולוגיות

שירות עיבודים ממוכנים (שע"ם)

050-6206866

יפה יעקב-ברסאנו

מחזור ממשלתי א'

Yaffa was recently appointed deputy director of the Finance Ministry's Mechanized Processing Authority for Software and Technologies. In this position, Yaffa is building a yearly and multi-year work plan for the infrastructure divisions (computerization, hardware and communications, software and technology, information security) in accordance with the needs of the Authority, and she is a consultant to the senior managers on technological matters. Alongside these, Yaffa participates in professional committees in the Finance Ministry and represents the needs of the Tax Authority in various forums and committees. In addition, in light of her extensive experience, Yaffa leads projects that cut across the organization and environments, such as establishing a cloud, unifying networks in the Tax Authority, separating work environments, etc.

From 2007-2014, Yaffa served as director of the Computer and Software Infrastructure Division in the Mechanized Processing Authority and was responsible for the Operating Systems, Infrastructure and Security Department and the E-mail, Storage Systems and Special Technological Solutions Department.

An additional position that Yaffa filled in the Mechanized Processing Authority was director of the Communications Networks and PC Department in the Software and Technologies Division, where together with the staff she established the local networks in the Mechanized Processing Authority and in the tax offices. This position included planning the structure of the network, its adjustment for technological developments and changing needs, and its maintenance.

Prior to this, Yaffa worked as a programmer of various operating systems in the Mechanized Processing Authority.

Yaffa has a Masters degree in Law from Bar Ilan University and a BA in Public Administration from the Open University. She is also a graduate of Computer Engineering studies in the Hadassah College in Jerusalem, and of a Hebrew University course in Senior Business Management.

לאחרונה מונתה יפה לסגנית מנהל שע"ם לתוכנה וטכנולוגיות. בתפקידה זה בונה יפה את תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של אגפי התשתיות (מחשוב, חומרה ותקשורת, תוכנה וטכנולוגיה, אבטחת מידע) בהתאם לצרכי הרשות ומייעצת להנהלה הבכירה בנושאים טכנולוגיים. לצד אלה, מירב שותפה בוועדות מקצועיות במשרד האוצר ומייצגת את צרכי רשות המיסים בפורומים וועדות שונים. בנוסף, לאור נסיונה הרב, מובילה יפה פרויקטים חוצי ארגון וסביבות כגון הקמת ענן, איחוד רשתות ברשות המיסים, הפרדת סביבות עבודה ועוד.

בין השנים 2014-2007 שימשה יפה מנהלת אגף תשתיות מחשוב ותכנה בשע"מ והייתה אחראית על חטיבת מערכות הפעלה, תשתיות ואבטחה, וחטיבת דוא"ל ומערכות אחסון ופתרונות טכנולוגיים ייעודיים.

תפקיד נוסף בשע"מ אותו מילאה יפה היה מנהלת חטיבת רשתות תקשורת ו-PC באגף תכנה וטכנולוגיות במסגרתו הקימה יחד עם צוות את הרשתות המקומיות בשע"מ ובמשרדי המס. תפקיד זה כלל תכנון מבנה הרשת התאמתו להתפתחויות הטכנולוגיות והצרכים המשתנים ותחזוקתו.

לפני כן עסקה יפה כתכניתנית מערכות הפעלה שונות בשע"מ.

ליפה תואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון במינהל ציבורי במטעם האוניברסיטה הפתוחה. בנוסף יפה בוגרת לימודי הנדסאי מחשבים במכללת הדסה שבירושלים ובוגרת קורס לניהול עסקי בכיר מטעם האוניברסיטה העברית.

LinkedIn