רשת המובילים

Yaffa Sheetrit

CEO of Gush Etzion Regional Council

יפה שטרית

מנכ"לית המועצה

מועצה אזורית גוש עציון

505754303

יפה שטרית

מחזור מוניציפלי ב'

Yaffa began her position as CEO of the Gush Etzion Regional Council in 2017. She is responsible for building the council's management strategy and developing new programs to promote the quality of life of the Gush Etzion residents.

Prior to her work at the council, she held a number of positions in the Gilo, Jerusalem community administration, as an administrator, deputy director general of finance, and in the past seven years she was director of the Gilo Community Administration. As part of the position, she managed a social organization that employed about 800 employees, more than 400 volunteers with a turnover of NIS 40 million.

Yaffa holds a BA in Management and an additional degree in Banking Diploma and a MA in nonprofit management, all from the Hebrew University.

יפה החלה ב -2017 את תפקידה כמנכ"לית המועצה האזורית גוש עציון. במסגרת תפקידה אחראית על בניית אסטרטגיה ניהולית של המועצה ופיתוח תוכניות חדשות לקידום איכות החיים של התושבים בגוש.

טרם עבודתה במועצה החזיקה במספר תפקידים במינהל קהילתי גילה מינהלנית, סמנכ"לית כ"א וכספים, ובשבע השנים האחרונות מנכ"לית מינהל קהילתי גילה. במסגרת תפקידה ניהלה עמותה חברתית אשר העסיקה כ 800 עובדים עם מחזור של כ 40 מיליון ₪ בשנה, ולמעלה מ 400 מתנדבים.

יפה בוגרת תואר ראשון בניהול ותואר נוסף בדיפלומה לבנקאות ותואר שני בניהול מלכ"רים באוניברסיטה העברית.

LinkedIn