רשת המובילים

Ifat Zamir

Executive Director

Transparency International – Israel

יפעת זמיר

סמנכלית אסטרטגיה בפורום הכלכלי-חברתי, נשיאות

052-2287776

יפעת זמיר

מחזור מוניציפלי א'

Ifat has a Master's Degree in Art and Gender, and is a graduate of the Maoz Program for Developing Public Leadership.

In the past, she has served as executive Director of WePower, was a news journalist, and a television journalist (channels 1,2, 10). Today, she is Executive Director of Transparency International – Israel, a global non-profit organization that works to promote standards of transparency, integrity, and accountability as a tool for the battle against corruption. The organization has over 100 branches throughout the world, and has rich experience in building programs for disseminating transparency throughout the world.

Ifat has a great deal of experience in leading strategic multi-system change processes, developing and activating three-sector strategic collaborations. She has an ability to work with senior position-holders while connecting and developing trust in building nationwide strategic coalitions. She has over 8 years of content expertise in local government. Ifat also lectures on Communications in the Sapir College.

Ifat is married and a mother to three children.

Ifat's digital vision is of a digital city based on a vision of transparency – as a tool for integrity and building trust between all stakeholders.

יפעת בוגרת תואר שני באומנות ומגדר, תכנית מעוז לפיתוח מנהיגות ציבורית. לשעבר מנכ"לית עמותת כ"ן- כוח נשים, עיתונאית חדשות, בטלוויזיה, (ערוץ 1,2,10). כיום מנכ"לית עמותת שקיפות בינ"ל, ישראל TI-ISRAEL, שקיפות בינ"ל ישראל, עמותה גלובלית הפועלת לקידום סטנדרטים של שקיפות, יושרה, ואחריותיות ככלי למאבק בשחיתות. לעמותה על 100 סניפיה ברחבי העולם, ניסיון עשיר בבניית תכניות להטמעת שקיפות ברחבי העולם.

יפעת בעלת ניסיון בהובלת תהליכי שינוי רב מערכתי, בראייה אסטרטגית. פיתוח והנעת שיתופי פעולה אסטרטגיים תלת מגזרית, יכולת עבודה מול בכירים לצד חיבור ויצירת אמון בבניית קואליציות אסטרטגיות בפרישה ארצית. מומחיות תוכן בשלטון המקומי, למעלה מ-8 שנים. בנוסף, יפעת מרצה לתקשורת במכללת ספיר.

יפעת נשואה ואם לשלושה.

החזון הדיגיטלי של יפעת הוא עיר דיגיטלית שנשענת על חזון של שקיפות- ככלי ליושרה ובניית אמון בין כלל בעלי העניין.

LinkedIn