רשת המובילים

Yarden Nevo

Assistant to the Executive Director of the Clalit Health Service

ירדן נבו

סמנכ"ל

בית החולים סורוקה

050-6262090

ירדן נבו

מחזור ממשלתי א'

Since 2011, Yarden serves as assistant to the executive director of the Clalit Health Services. In this position, Yarden assists the executive director in leading the organization in different areas: regulatory, economic, and professional. Yarden leads cross-organization projects and processes, serves as a member of the directorates of Clalit subsidiary companies, is a member of the Clalit management forum, is responsible for the professional responsibility area and is greatly involved with Clalit's digital development, with leading the business development of various projects and with collaborations with various bodies within and outside Clalit.

In his previous positions, Yarden served in Clalit in a variety of financial, economic, and managerial positions.

Yarden has an MBA with distinction specializing in Finance and Accounting, and a BA in Economics and Business Administration, both from the Hebrew University.

החל משנת 2011 משמש ירדן עוזר למנכ"ל שירותי בריאות כללית. במסגרת תפקיד זה מסייע ירדן למנכ"ל בהובלת הארגון בתחומים השונים: רגולטורים, כלכליים, מקצועיים. ירדן עוסק בהובלת פרויקטים ותהליכים חוצי ארגון, משמש חבר דירקטוריון בחברות בנות של הכללית, חבר הנהלה מצומצמת של הכללית, אחראי תחום אחריות מקצועית ועוסק רבות בתחום הפיתוח הדיגיטלי של הקופה ובהובלת פיתוח עסקי של פרויקטים שונים ושת"פ עם גורמים שונים בקופה ומחוץ לה.

בתפקידיו הקודמים שימש ירדן במגוון בתפקידים פיננסיים כלכליים וניהוליים בכללית.

לירדן תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות בהתמחות במימון וחשבונאות, ותואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים, שניהם מטעם האוניברסיטה העברית.

LinkedIn