רשת המובילים

Yarona Shalom

ירונה שלום

מנהלת אגף ועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי

0507479064

ירונה שלום

מחזור ממשלתי ד'

Yarona shalom is head of the Medical Committees Department at the National Insurance Institute of Israel (NIOI).

In this capacity, she is responsible for managing and running the committees system while setting a standard of service, and creating methodologies, tools and work processes that ensure the exercise of the rights of the insured in an equitable, professional and respectful manner. She also is in charge of establishing advisory and guidance centers for "hand-directed" committees.

Prior to assuming her current position, Yarona served as the head of the auditing collection department.

Yarona holds BA and MA degrees in Social work and an MBA. She lives in Jerusalem with her family.

Yarona is a director of Medical Committees Department un National Insurance Institue of Israel(NIOI) . Prior her current position she served as the Department head of auditing collection department.
Yarona holds BA and MA degrees in Social work and MBA.
Yarona lives in Jerusalem with her family.

LinkedIn