רשת המובילים

לבבית פרידמן

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

052-5801929

לבבית פרידמן

צוות

LinkedIn