רשת המובילים

ליאורה שטוטמן

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

052-2249900

ליאורה שטוטמן

צוות

LinkedIn