רשת המובילים

Moti Leist

CIO

Bat Yam Municipality

מוטי לייסט

מנהל מערכות מידע

עיריית בת ים

050-9001674

מוטי לייסט

מחזור מוניציפלי ג'

He has been working in computing, hardware and software since 1978 and has served as CIO at the Municipality since 1984. He is in charge of the computing systems at the Municipality and the municipal educational system. Responsibilities include general operation of the municipal computing systems, management of software development, overseeing the operation of core systems, procurement, and defining all aspects of municipal computing policies, including hardware and software procurement, budget management and personnel management. His activity is characterized by independent work: decision making, preparation and implementation of work plans and more.

Moti is one of the founders and active member of the Forum of CIO's in Local Authorities in Israel. In this capacity, he participated in planning forum events, lectures and promotes collaborations among authorities and vis-a-vis government agencies. Moti also lectures from time to time, including in university settings, about his experience as an information systems manager in general and the significance of the subject in local authorities in particular, with an emphasis on the implications for residents of these municipalities.

He is a graduate of electronics studies and a senior management course for information systems managers at the Technion, and holds a BA in social sciences and humanities from the Open University.

Moti is married and lives in Holon, has two children and six grandchildren. He is a music lover in general, with an emphasis on jazz, blues, soul and overall good music.

מוטי מנהל מערכות המידע בעיריית בת ים. עוסק בנושאי מחשוב, חומרה ותוכנה, מאז 1978 ומאז 1984 משמש כמנהל מערכות המידע CIO ברשות מקומית. אחראי על מחשוב הרשות ומערכת החינוך. תחומי האחריות כוללים תפעול כללי של מערכות המחשוב העירוניות, ניהול פיתוח תוכנה, אחריות על התפעול של מערכות הליבה הרכש והגדרת מדיניות המחשוב העירונית על כל היבטיה כולל רכש חומרה ותוכנה, ניהול תקציב וניהול כוח אדם. הפעילות מתאפיינת בעבודה עצמאית: קבלת החלטות, הכנת ויישום תכנית עבודה ועוד.

מוטי הוא מבין מקימי פורום מנהלי מערכות מידע ברשויות המקומיות בישראל. במסגרת זו לקח חלק בתכנון אירועים של הפורום, הרצאות ושיתוף פעולה עם חברים בתחום בין הרשויות ומול גורמי ממשל. מוטי גם מרצה מעת לעת, גם במסגרות אוניברסיטאיות כמרצה אורח, מתוך ניסיוני כמנהל מערכות מידע בכלל ומשמעות יישום הנושא ברשויות מקומיות בפרט עם הדגשת משמעויות הנושא לתושבי הערים.

LinkedIn