רשת המובילים

מיכל גורן מילר

סמנכ"ל ויועצת משפטית ראשית

aMoon Fund

054-2548833

מיכל גורן מילר

מחזור ממשלתי א'

החל משנת 2015 ממונה מיכל על המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" כיועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה. במקביל לתפקיד זה משמשת מיכל החל מיולי 2014 כדירקטורית וחברת ועדת ההשקעות ב - ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ.

לפני תפקידה במשרד רוה"מ שימשה מיכל חברת הנהלה, ומנהלת חטיבת הבנקאות הפרסונאלית ב- U Bank LTD. במסגרת תפקידה זה הייתה מיכל ממונה על ניהול מערך הבנקאות וייעוץ ההשקעות של הבנק, ומערך הסניפים של הבנק. כמו כן שימשה כיו"ר ועדת אשראי חטיבתית וחברה בוועדת אשראי כללית של הבנק וחברת הנהלה הממונה על חברת הבת - U בנק חברה לנאמנות בע"מ.

לפני שהתמנתה מיכל לדירקטורית בחברת U Bank, שימשה כמנכ"לית החברה במשך כשנתיים, אז סיפקה שירותי נאמנות למגוון מכשירים פיננסיים בשוק ההון.

בין השנים 2007-1995, הייתה מיכל אחראית מקצועית ואדמיניסטרטיבית על עו"ד במרכזי העסקים של בנק הפועלים ובמקביל שימשה גם כיועצת משפטית בחטיבה העסקית של הבנק והתמחתה בליווי משפטי של חברות גדולות המצויות בקשיים פיננסיים.

למיכל תואר שני בניהול מדעי התנהגות ארגונית ותואר ראשון ושני במשפטים בהתמחות במשפט מסחרי, כולם מטעם אוניברסיטת תל אביב.

LinkedIn