רשת המובילים

Milka Nessiel

Director of Computerization and Information Systems, Ministry of Finance

מילכה נשיאל

מנמ"רית

מינהל התכנון, משרד האוצר

050-9001470

מילכה נשיאל

מחזור ממשלתי א'

Since 2012, Milka has served in the Finance Ministry as director of Computerization and Information Systems, assistant to the General Accountant in computer-related affairs, and member of the General Accountant Division's management forum. In this context, Milka leads and coordinates all of the Division's computer-related activities vis a vis the various computerization units, coordinates Division activity vis a vis the Merkava project, coordinates the Division's activities vis a vis the government computerization staff, and promotes technological innovation in the Division. Milka is a member of the Rate Committee for the main tender for governmental purchase of computer services.

Between the years 2008-2012, Milka served as director of Lateral Computerization Processes in the General Accountant's Office. In this context she coordinated the activities of the General Accountant's Office Technologies Division and the lateral activity vis a vis all the governmental information systems, and accompanied the process of separating the governmental computerization staff from the General Accountant's Office.

Milka came to the General Accountant's Office from the Employment Service, where she directed the area of project management, the biometric identification project, and the establishment of the privatized employment portal on the internet.

Between the years 1995-2004, Milka served in various positions in the Finance Ministry, including director of the Computerized Ministry Division, project director, and director of the support staff.

Milka has a BA in Technology specializing in Computer Sciences, and a teaching certificate from the ORT Academic College in Jerusalem. She is a graduate of John Bryce courses in Information Systems Management and Project Management.

למן שנת 2012 משמשת מילכה מנהלת תחום מחשוב ומערכות מידע ועוזרת החשבת הכללית לענייני מחשוב בחברת הנהלת אגף החשב הכללי. במסגרת תפקידה מילכה מובילה ומרכזת את כל פעילות המחשוב של האגף מול יחידות המחשוב השונות, מרכזת את הפעילות האגפית אל מול פרויקט מרכבה, מרכזת את פעילות האגף אל מול מטה התקשוב הממשלתי, מקדמת את נושא החדשנות הטכנולוגית באגף וחברה בוועדת התעריפים למכרז המרכזי לרכישת שירותי מחשוב לממשלה.

בין השנים 2012-2008 שימשה מילכה מנהלת פרויקטי מחשוב רוחביים בחשב הכללי במסגרת זו ריכזה את פעילות חטיבת הטכנולוגיות בחשכ"ל, את הפעילות הרוחבית מול כל המנמ"רים בממשלה וליוותה את תהליך היפרדות מטה התקשוב הממשלתי מהחשכ"ל.

לחשכ"ל הגיעה מילכה משירות התעסוקה שם ניהלה את תחום ניהול הפרויקטים, ניהלה את פרויקט התייצבות ביומטרית וניהלה את פרויקט הקמת פורטל התעסוקה באינטרנט במיקור חוץ.

בין השנים 2004-1995 שירתה מילכה בתפקידים שונים במשרד האוצר ביניהם מנהלת חטיבת המשרד הממוחשב, מנהלת פרויקטים, ומנהלת צוות התמיכה.

למילכה תואר ראשון בטכנולוגיה במגמת מדעי המחשב ותעודת הוראה מטעם המכללה האקדמית אורט ירושלים.

מילכה בוגרת קורס מנהלי מערכות מידע וקורס ניהול פרויקטים מטעם ג'ון ברייס.

LinkedIn