רשת המובילים

מעין רוזנברג-שץ

יועצת בתחום האשכולות

רשות התקשוב הממשלתי

צוות בדימוס

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי