רשת המובילים

מרב חורב

סגנית ראש מטה השכלה ויישום

מטה המיזם הלאומי, ישראל דיגיטלית

054-2132738

מרב חורב

צוות בדימוס

LinkedIn