רשת המובילים

נועה מילר

רכזת תכניות תחום דיגטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

054-6242131

נועה מילר

צוות

LinkedIn