רשת המובילים

Naama Kaufman-Fass

Deputy Director

נעמה קאופמן פס

משנה למנכ"ל

משרד הכלכלה

‪050-6207341

נעמה קאופמן פס

מחזור ממשלתי ב'

Has being working in the civil service since 2004, and recently being appointed as deputy director of the ministry of economy.

For the past ten years Naama has served as a senior lawyer in legal department of the Ministry of Finance, and as a referent for all the departments of the ministry and especially for the General Accountant and the Budgets department. As part of her work she led a wide variety of issues, such as energy and infrastructure (including gas, electricity and petrol), real state, environmental policy etc. In addition, she created the risk management division in the general accountant, and served as Chief Risk Officer and Chair of the exemption from tender governmental committee. In the past few years, Naama also sat as director in various governmental companies, such as the Israel Railway, and she teaches courses in accusation and risk management in a number of academic institutions in Israel, including the Technicon.

ילידת 1978. בממשלה מאז ראשית שנת 2004. מונתה לאחרונה לתפקיד משנה למנכ"ל משרד הכלכלה.

בעשר השנים האחרונות שימשה כעורכת דין בכירה בלשכה המשפטית במשרד האוצר וכרפרנטית לכלל אגפי האוצר ובפרט אגף החשב הכללי ואגף התקציבים. במסגרת תפקידה הובילה את תחומי האנרגיה והתשתיות (לרבות גז, חשמל ודלק), נדל"ן, איכות הסביבה ועוד. בנוסף הקימה את חטיבת ניהול סיכונים באגף החשב הכללי, שמעניקה שירותי ניהול סיכונים לכלל הממשלה, וכן שימשה בתפקידי ניהול שונים באגף כגון יו"ר ועדת פטור ממכרז המרכזית בממשלה, ועדת ביקורת בחשכ"ל, ייעול תהליכי רכש, ועדות חריגים ועוד. במהלך השנים האחרונות שימשה כדירקטורית בחמש חברות ממשלתיות כגון רכבת ישראל וקרן השתלמות למורים. כמו כן, כמרצה בתחומי הרכש וניהול סיכונים במספר מקומות כגון הטכניון והמכללה למינהל .

LinkedIn