רשת המובילים

Netanel Levy

Director of the Security, Emergency, Information and Cyber Department, Ministry for Social Equality

נתנאל לוי

מנהל אגף בטחון, חירום, מידע וסייבר

המשרד לשיוויון חברתי

050-6286966

נתנאל לוי

מחזור ממשלתי ב'

As of 2016, Netanel is director of the Security, Emergency, Information and Cyber Department in the Ministry for Social Equality and its adjacent units, as instructed in the Law for Arranging Security in Public Organizations, and in accordance with the instructions provided by the Israel Police, the Israel Security Agency, the Council for National Security, the Home Front Command, and the National Emergency Authority.

Before coming to the Ministry for Social Equality he served from 2012 to 2015 as Deputy Director of the Ministry of Agriculture's Security Department, and between 2005 and 2012 he performed numerous field positions in the Security and

Emergency Department in the Prime Minister's Office.

Netanel would like to see the Ministry of Social Equality become a "digital leader" in the development of efficient control and monitoring processes in times of emergency.

מנהל אגף ביטחון, חירום, מידע וסייבר במשרד לשוויון חברתי על יחידות הסמך בהתאם להוראות החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, ועל פי הנחיות משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המל"ל, פיקוד העורף ורח"ל.

בין השנים 2012 עד 2015 שימש כסגן מנהל אגף ביטחון של משרד החקלאות ובין השנים 2005 עד 2012 ביצע תפקידי שטח רבים באגף ביטחון וחירום של משרד רה"מ.

נתנאל רואה בקורס הזדמנות נפלאה ללמוד איך מייעלים תהליכי שליטה ובקרה בחירום על מנת להפוך את המשרד לשוויון חברתי ל"מוביל דגיטאלי" בתחום זה, יחד עם זאת ישתדל להביא בכובעו השני (סייבר) את הסיכונים האפשריים מפתיחות דיגיטאלית לא מבוקרת

LinkedIn