רשת המובילים

סופי טאוב

רכזת תכניות תחום דיגטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

050-8736329

סופי טאוב

צוות

LinkedIn