רשת המובילים

Sivan Levy

Treasurer

Kiryat Tivon Local Council

סיון לוי

גזברית

קרית טבעון

054-4744449

סיון לוי

מחזור מוניציפלי ג'

In her previous position, she managed a public and private firm auditing team on behalf of Ernst & Young. She has been in her current position since May 2017.

Sivan is a CPA and Lawyer. She is 35 years old, married to Rafi and mother to Romi (4) and Yahli (3), and lives in Kibbutz Kfar HaHoresh.

LinkedIn