רשת המובילים

Sivan Levy

Treasurer

Kiryat Tivon Local Council

סיון לוי

מנהלת תחום בכיר שלטון מקומי וערים חכמות

מחזור מוניציפלי ג'

In her previous position, she managed a public and private firm auditing team on behalf of Ernst & Young. She has been in her current position since May 2017.

Sivan is a CPA and Lawyer. She is 35 years old, married to Rafi and mother to Romi (4) and Yahli (3), and lives in Kibbutz Kfar HaHoresh.

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי