רשת המובילים

Dr. Ofer Rimon

Head of the Joint Administration for Computerization, Technology and Information Systems, Ministry of Education

עופר רימון

מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

משרד החינוך

050-6282045

עופר רימון

מחזור ממשלתי א'

As of 2013, Ofer heads the Joint Administration for Computerization, Technology and Information Systems in the Education Ministry. In this position, Ofer is responsible for policy planning and implementation regarding the ministry's information systems and sciences, technology and computer applications, and formulating computer strategies that support pedagogical activity. Similarly, he is responsible for policy planning and implementation in the areas of technology and computer applications in the educational system.

As director of the Administration for Science and Technology, Ofer leads a number of national programs. These include: the national computing program that has introduced in 1800 schools computer infrastructure, a strategic plan for strengthening science studies in the early grades, revised curricula adapted to meet international standards (the program has demonstrated documented improvement in student achievements); expansion and strengthening of theoretical and applied technological education; and the science and technology reserve program that aims to increase the rate of students excelling in the areas of science and technology and that has demonstrated an improvement in the accomplishments of Israeli students in international Olympics in Mathematics and Physics, Computer Sciences, Chemistry and Technology.

Between the years 2006-2009, Ofer served in the Rashi Foundation as director of the Unit for Developing Evaluation and Monitoring, where he was responsible for issues of planning, evaluation, and content development.

Ofer has a Ph.D. from the Hebrew University, with a dissertation entitled "International Tests as Leverage for Systemic Change, under the advisement of Prof. Naava ben Zvi and Prof. Ya'akov Katz. In addition, Ofer has an MA in Education Management (including a Principals course), a teaching certificate, and a BA in Mathematics and Philosophy, all from the Hebrew University.

החל משנת 2013 עומד עופר בראש המינהל המאוחד לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך. במסגרת תפקיד זה, אחראי עופר על תכנון מדיניות והטמעתה בתחומי מערכות המידע והמדעים, טכנולוגיה ויישומי מחשב של משרד החינוך, עיצוב אסטרטגית המחשוב כך שתתמוך בפעילות הפדגוגית וכמו כן אחראי על תכנון מדיניות והטמעתה בתחומי הטכנולוגיה ויישומי מחשב בחינוך, במערכת החינוך.

עופר מוביל בתפקידו כמנהל מינהל מדע וטכנולוגיה מספר תכניות לאומיות ביניהן תכנית התקשוב הלאומית המונה כ-1800 בתי ספר וכוללת הכנסת תשתיות תקשוב לבתי הספר, תכנית אסטרטגית לחיזוק לימודי המדעים בשלבי החינוך המוקדמים- הכוללת הגדרה מחודשת של תכנית לימודים תוך התאמתה לסטנדרטים בינלאומיים ומראה שיפור מוכח בהישגי התלמידים; הרחבת החינוך הטכנולוגי וחיזוקו הן בהיבט התאורטי והן בהיבט היישומי; ותכנית עתודה מדעית טכנולוגית שמטרתה להגדיל את שיעור התלמידים המצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה ומציגה שיפור בהישגים של תלמידים ישראלים באולימפיאדות בינלאומיות במתמטיקה ובפיזיקה, מדעי המחשב, כימיה וטכנולוגיה.

בין השנים 2006- 2009 שימש עופר כמנהל יחידת פיתוח הערכה ובקרה בקרן רש"י שם היה אחראי על נושאי תכנון, הערכה ופיתוח תוכן.

בין השנים 2006-2000 היה עופר מפקח במשרד החינוך התרבות והספורט, ואחראי על עמידה בסטנדרטים בינלאומיים בתכניות הלימוד, תכנון וניהול תכנית ללמידה שיתופית בין ישראל למדינות אחרות, תכנית להכרת יהדות התפוצות וחיזוק הקשר בין תלמידי ישראל ליהדות התפוצות בשיתוף הסוכנות, ריכוז נושא הטמעת השימוש במחשבים נישאים במהלך הלמידה. עופר היה שותף בתכנון תכניות רבות ביניהן: מחוז חינוך מקומי, תכנית להעלאת שעורי הלמידה והעלאת שעור הזכאים לתעודת בגרות, איסוף ופרסום של נתונים סטטיסטיים וכלכליים הקשורים למערכת החינוך.

בין תפקידיו הקודמים היה עופר מרצה למתמטיקה במכללת מעלה אדומים, סגן מנהל, רכז שכבה, מחנך ומורה למתמטיקה בתיכון דקל וילנאי במעלה אדומים ומורה למתמטיקה ומחנך בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים.

לעופר תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית בנושא "מבחנים בינלאומיים כמנוף לשיפור מערכתי" בהנחיית פרופ' נאוה בן צבי ופרופ' יעקב כץ. בנוסף מחזיק עופר בתואר שני במינהל החינוך (כולל קורס מנהלים), תעודת הוראה ותואר ראשון במתמטיקה ופילוסופיה, כולם מטעם האוניברסיטה העברית.

עופר השתתף בסמינר מחקר של ארגון IEA (International Database Training Seminar) - שעסק בשיטות ניתוח של מבחנים בינלאומיים תוך שימוש בפרוצדורות המתאימות.

LinkedIn