רשת המובילים

ענבר אלמגור

ראש תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

054-2509098

ענבר אלמגור

צוות

LinkedIn