רשת המובילים

פזית הוכמן

מנהלת תכניות תחום דיגיטציה

המכון למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

054-4449195

פזית הוכמן

צוות

LinkedIn